Kontaktinformationen +30-22410-22461

01/04/2017 - 23/06/2017 BLUE STAR NAXOS

Piraeus - Syros - Paros - Naksos - Santorini & Amorgos (Katapola & Aigiali) - Irakleia - Schinousa - Koufonisi - Donousa - Astipalaia

FROM PIRAEUSDEPARTURE PIRAEUSARRIVAL SYROSARRIVAL PAROSARRIVAL NAKSOSARRIVAL SANTORINIARRIVAL IRAKLEIAARRIVAL SCHOINOUSAARRIVAL KOUFONISIARRIVAL DONOUSAARRIVAL AMORGOS(AIGIALI)ARRIVAL AMORGOS(KATAPOLA)ARRIVAL ASTIPALAIA
DATETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
ΔΕΥΤΕΡΑ17:30//--21:4522:45//--//--//--//--TUE 00:15TUE 01:10//--TUE 02:50
ΤΡΙΤΗ17:3021:1022:3023:35//--WED 00:50WED 01:10WE 01:55//--//--WE 02:50//--
ΤΕΤΑΡΤΗ17:30//--21:4522:45//--//--//--//--THU 00:15THU 01:10//--THU 02:50
ΠΕΜΠΤΗ17:3021:1022:3023:35//--//--//--//--FRI 01:05FRI 02:00//--FRI 03:40
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17:30//--21:4522:45//--23:59SAT 00:20SAT 01:05//--//--SAT 02:00//--
ΣΑΒΒΑΤΟ17:30//--21:45SUN 01:15//--//--//--//--//--//--//--//--
ΚΥΡΙΑΚΗ17:3021:1022:3023:35//--MON 00:50MON 01:10MON 01:55//--//--MON 02:50//--
FROM PIRAEUS//--DEPARTURE PIRAEUSARRIVAL SYROSARRIVAL PAROSARRIVAL NAKSOSARRIVAL IRAKLEIAARRIVAL SCHOINOUSAARRIVAL KOUFONISIARRIVAL DONOUSAARRIVAL AMORGOS(AIGIALI)ARRIVAL AMORGOS(KATAPOLA)ARRIVAL ASTIPALAIA
DATESHIPTIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
ΔΕΥΤΕΡΑBLUE STAR PATMOS17:30//--21:4522:45//--//--//--TUE 00:15TUE 01:10//--TUE 02:50
ΤΡΙΤΗBLUE STAR NAXOS6:45//--10:5511:5513:1013:3014:15//--//--15:10//--
ΤΕΤΑΡΤΗBLUE STAR PATMOS17:30//--21:4522:45//--//--//--THU 00:15THU 01:10//--THU 02:50
ΠΕΜΠΤΗBLUE STAR NAXOS6:45//--10:5511:5513:1013:3014:15//--//--15:10//--
ΠΕΜΠΤΗBLUE STAR PATMOS17:3021:1022:3023:35//--//--//--FRI 01:05FRI 02:00//--FRI 03:40
ΣΑΒΒΑΤΟBLUE STAR PATMOS17:30//--21:4522:45//--//--//--SUN 00:15SUN 01:10//--SUN 02:50
ΚΥΡΙΑΚΗBLUE STAR NAXOS6:45//--10:5511:5513:1013:3014:15//--//--15:10//--
FROM PIRAEUSDEPARTURE PIRAEUSARRIVAL SYROSARRIVAL PAROSARRIVAL NAKSOSARRIVAL SANTORINIARRIVAL IRAKLEIAARRIVAL SCHOINOUSAARRIVAL KOUFONISIARRIVAL DONOUSAARRIVAL AMORGOS(AIGIALI)ARRIVAL AMORGOS(KATAPOLA)ARRIVAL ASTIPALAIA
DATETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
MONDAY17:30//--21:4522:45//--//--//--//--TUE 00:15TUE 01:10//--TUE 02:50
TUESDAY17:3021:1022:3023:35//--WED 00:50WED 01:10WE 01:55//--//--WE 02:50//--
WEDNESDAY17:30//--21:4522:45//--//--//--//--THU 00:15THU 01:10//--THU 02:50
THURSDAY17:3021:1022:3023:35//--//--//--//--FRI 01:05FRI 02:00//--FRI 03:40
FRIDAY17:30//--21:4522:45//--23:59SAT 00:20SAT 01:05//--//--SAT 02:00//--
SUNDAY17:3021:1022:3023:35//--MON 00:50MON 01:10MON 01:55//--//--MON 02:50//--

Piraeus - Syros - Paros - Naksos - Santorini & Amorgos (Katapola & Aigiali) - Irakleia - Schinousa - Koufonisi - Donousa - Astipalaia

TO PIRAEUSDEPARTURE ASTIPALAIADEPARTURE AMORGOS(KATAPOLA)DEPARTURE AMORGOS(AIGIALI)DEPARTURE DONOUSADEPARTURE KOUFONISIDEPARTURE SCHOINOUSADEPARTURE IRAKLEIADEPARTURE SANTORINIDEPARTURE NAKSOSDEPARTURE PAROSARRIVAL PIRAEUS
ΗΜΕΡΑTIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
ΔΕΥΤΕΡΑ//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
ΤΡΙΤΗ5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
ΤΕΤΑΡΤΗ//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
ΠΕΜΠΤΗ5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
ΣΑΒΒΑΤΟ//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
ΚΥΡΙΑΚΗ//--//--//--//--//--//--//--7:009:3010:4515:00
ΚΥΡΙΑΚΗBLUE STAR NAXOS//--19:00//--//--19:5520:4021:0022:3023:45WED 05:00
TO PIRAEUS//--DEPARTURE ASTIPALAIADEPARTURE AMORGOS(KATAPOLA)DEPARTURE AMORGOS(AIGIALI)DEPARTURE DONOUSADEPARTURE KOUFONISIDEPARTURE SCHOINOUSADEPARTURE IRAKLEIADEPARTURE NAKSOSDEPARTURE PAROSARRIVAL PIRAEUS
ΗΜΕΡΑSHIPTIMETIMETIMETIME   TIMETIMETIME
ΤΡΙΤΗBLUE STAR PATMOS5:15//--6:557:50//--//--//--9:3010:4515:00
ΤΡΙΤΗBLUE STAR NAXOS//--19:00//--//--19:5520:4021:0022:3023:45WED 05:00
ΠΕΜΠΤΗBLUE STAR PATMOS5:15//--6:557:50//--//--//--9:3010:4515:00
ΠΕΜΠΤΗBLUE STAR NAXOS//--19:00//--//--19:5520:4021:0022:3023:45WED 05:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗBLUE STAR PATMOS5:15//--6:557:50//--//--//--9:3010:4515:00
ΚΥΡΙΑΚΗBLUE STAR PATMOS5:15//--6:557:50//--//--//--9:3010:4515:00
TO PIRAEUSDEPARTURE ASTIPALAIADEPARTURE AMORGOS(KATAPOLA)DEPARTURE AMORGOS(AIGIALI)DEPARTURE DONOUSADEPARTURE KOUFONISIDEPARTURE SCHOINOUSADEPARTURE IRAKLEIADEPARTURE SANTORINIDEPARTURE NAKSOSDEPARTURE PAROSARRIVAL PIRAEUS
DATETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
MONDAY//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
TUESDAY5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
WEDNESDAY//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
THURSDAY5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
FRIDAY5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
SUNDAY//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00

Notes

  • Arrival Time is the time the ship enters the port.
  • The company is not responsible for any delay or cancelation.